titol
català castellano inglish
   
   globoflèxia
   porexpan
   fang
   happy mais
   links recomenats
   contacte
   patrocinadors


Fes molècules!!


Construeix models moleculars utilitzant materials econòmics i fàcils de trobar.


Pots fer des de molècules d'aigua a dobles hèlix d'ADN o nanotubs. És bàsicament  qüestió
de paciència.

Cada molècula de les que hi ha a la web té una indicació orientativa del nivell de dificultat.

Molècules acabades


nanotub

Papiroflèxia: Nanotub

Cóm es fa? >


vitamina c

Porexpan: Vitamina C

Cóm es fa? >